شرکت هنرسمپلینگ با سابقه ۱۰ ساله در زمینه سمپلینگ و پروموشن در ایران آماده اجرای پروژه های سمپلینگ و پروموشن در تمامی مراکز استان های کشور با استفاده از پرسنل بومی و با تجربه می باشد.
شرکت هنرسمپلینگ در زمان فعالیت خود پروژه های پروموشن فابرکاستل . رود شو کویلو . سمپلینگ کلاگز . سمپل توتو . سمپلینگ کلاسنو . سمپلینگ کامچین . سمپلینگ پسته برنوتی. چای فنجون . پروموشن کاپریس . سمپلینگ پسته لورا را اجرا نموده است.


 
ویژگی های شرکت هنرسمپلینگ
پرسنل بومی در مراکز استان
تیم با تجربه مدیریت پروژه 
ارائه گزارشات بصورت روزانه 
هزینه منطقی پروژه
مشاوره در تمامی بخش های پروژه
پشتیبانی تیم اجرایی