ویدئو زیر تصاویری از تعدادی پروژه های اجرا شده توسط گروه هنرسمپلینگ می باشد که طی مدت 2 سال توسط تیم اجرایی این گروه انجام شده است بزودی ویدئو جدیدی به سایت اضافه خواهد شد که تمامی پروژه های این گروه در آن درج خواهد شد.